מחירים

CHAN

רוצה להיות בלב הענינים?

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Chan Hashayarot

Contact Us

Thank you for visiting our website. We will be happy to answer any questions

phone   08-6535777

fax   08-6535888

2 layers  office@shayarot.com

wazeIcon ת.ד. 157, מדרשת בן-גוריון
 הר הנגב 84990

wazeIcon ת.ד. 157, מדרשת בן-גוריון
 הר הנגב 84990