מחירים

price he Pesach

Chan Hashayarot

Contact Us

Thank you for visiting our website. We will be happy to answer any questions

phone   08-6535777

fax   08-6535888

2 layers   shayarot@netvision.net.il

wazeIcon ת.ד. 157, מדרשת בן-גוריון
 הר הנגב 84990

wazeIcon ת.ד. 157, מדרשת בן-גוריון
 הר הנגב 84990